Wartownia...

Ostatni wpis: 2019-04-20 17:29:08

[ Zdzisław51 ] - ?ycz? radosnych ?wi?t Wielkanocnych wype?nionych nadziej? budz?cej si? do ?ycia wiosny i wiar? w sens ?ycia. Pogody w sercu i rado?ci p?yn?cej z faktu Zmartwychwstania Pa?skiego oraz smacznego ?wi?conego w gronie najbli?szych osb.

[ Corsa ] - Zdrowych i pogodnych ?wi?t Wielkanocnych , obfito?ci na ?wi?tecznym stole , smacznego jajka oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie dla wszystkich co tu zagl?daj? !!!!

[ Iron ] - Radosnych ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego oraz B?ogos?awie?stwa Bo?ego. Niech Zmartwychwsta?y Chrystus obudzi w nas to, co u?pione, o?ywi to, co jeszcze martwe i niech ?wiat?o Jego s?owa prowadzi nas przez ?ycie w rado?ci i pokoju.

[ Kwsp ] - Zdrowych, Pogodnych ?wi?t Wielkanocnych, przepe?nionych wiar?, nadziej? i mi?o?ci?. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotka? w gronie rodziny i w?rd przyjaci? oraz weso?ego "Alleluja".

[ Iron ] - Witaj Tadziu, tak jutro ?wi?conka! B?dzie w koszyczku ma?y baranek, a wok? niego mnstwo pisanek. B?dzie te? kurczaczek i ma?y zaj?czek. I w jednym k?ciku rze?uchy p?czek. Kawa?ek chleba, kie?basa, jajeczko, babka piaskowa i soli deczko.

[ Kwsp ] - Cze?? Rysiu . A jutro ? jutro sobota - czas ?wi?cenia pokarmu .

[ Iron ] - Pi?tek... gdy do ko?ca si? zbli?a oddechu spragnieni, gdy nasennym ?rodkiem z?o?? ubiczowana. Do prawdziwej mi?o?ci nie przyzwyczajeni, na si?? chcemy wytrzyma? do rana...

[ Iron ] - Czwartek... czwarty dzie? tygodnia, czwarta pora roku. Modlitw o pokj nikt ju? nie us?yszy, lecz ten co pozornie znajduje si? z boku, nie zapomni w por? zatopi? ci? w ciszy...

[ Iron ] - ?roda... tam gdzie ?rodowa zaczyna si? nuta, na pi?ciolinii klucze wiolinowe. Na ca?e ?ycie przypada minuta, cho? krtka by? mo?e, lecz w ka?dym dniu nowa. Co to za r?nica, po?rodku nieba ci?gnie tanecznym krokiem od promykw s?o?ca ma?a baletnica. I po mistrzowsku ta?czy wraz z ob?okiem...

[ Iron ] - Wtorek... samotny kurz na lampie much? adoruje, k?tem oka wida? odcienie b??kitu, na wiotkim pasa?u nastrj nam gotuje, tajemn? potraw? w oparach zachwytu. Wspomnienie na sznurku wspinaczk? uprawia, prosto do twojej g?owy wtorkowej dociera, nie wiem czy napewno ciebie to uzdrawia, ch?d spojrze? przenika i winnych dobiera...

[ Kwsp ] - -

[ Kwsp ] -

[ Iron ] - Poniedzia?ek... nazajutrz po niedzieli troch? piasku w oczach, po sennym poranku ?wiat?o si? przedziera, po mokrym deptaku dzie? spacerem kroczy, i w rytm mgie? nocy powoli umiera, w poczatku zatopieni ??damy wrzech?wiata, gdy tu? zau?kiem sumienie si? wije, i wiatr wiosenny ulice zamiata, Wielki Tydzie? si? zacz??, t?tno szybciej bije...

[ Kwsp ] - Rysiu , wszystkie zwierz?ta s? na swj sposb m?dre , matka ( krowa ) od rana czuje ?e ciele zostanie odebrane matce a ma?emu cielakowi lec? z oczu ?zy . Fakt autentyczny .

[ Iron ] - Szczeglnie popularne w?rd "biesiadnikw" s? ciel?ta ?ubra maj? one delikatne i smaczne mi?so. Ochraniaj?c male?stwa, ?ubry ustawiaj? si? w kr?g, wewn?trz ktrego chroni? si? m?ode. Dwuno?ni drapie?cy ?atwo radz? sobie z tak? ochron?: kl?kaj? i strzelaj? pod doros?ym ?ubrem, ktrego wysoko?? w k??bie osi?ga nawet 2 metry. B?agalny krzyk ?ubrz?tka i przy wieczornym ognisku ?owca delektuje si? egzotycznym szasz?ykiem.

[ Kwsp ] - B?dzie polowanie na ?ubra a potem biesiada - zaraz przecie to post . nic nie b?dzie .

[ Kwsp ] - A i zamw lokal na 65 miejsc - dzia? si? b?dzie .

[ Kwsp ] - Rysiu , lepiej nastaw co? na niedziel? , grza?k? i ch?odniczk? bo nie wiadomo jak b?dzie a pi? nam si? zachce .

[ Kwsp ] - A ! BRONIARZ CZY BRONISZ - JA NIC NIKOMU NICZEGO NIE BRONI? . W MOIM REGIONIE TAK SIEM MWI - ALBO GADA . %p%p

[ Kwsp ] - ?oJ !!!