Regulamin korzystania ze strony.

Witamy na naszej stronie internetowej www.rezerwisci.eu . Jeśli chcesz nadal przeglądać i korzystać z tej strony znaczy to że zgadzasz się przestrzegać następujące zasady i warunki korzystania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują nasze relacje z tobą w stosunku do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków to proszę nie korzystać z tej strony internetowej.

Pojęcie "strona" lub "nas" lub "my" odnosi się do właściciela strony internetowej. Termin "ty" odnosi się do użytkownika lub gościa na naszej stronie.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość treści na tej stronie jest do ogólnej informacji i użytku które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ani my, ani osoby trzecie nie dostarczają żadnych gwarancji podczas korzystania z tej strony internetowej do określonego celu. My wyraźnie nie odpowiadamy za ewentualne szkody, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

  • Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. My postaramy się zapewnić aby  wszelkie produkty, usługi i informacje dostępne na tej stronie spełniają specyficzne wymagania.

  • Ta strona może zawierać materiały, które mogą być  licencjonowane na nas. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do konstrukcja, układu, wyglądu i grafiki. Kopiowanie jest zabronione chyba że po otrzymaniu wyraźnej zgody.

  • Nieautoryzowane korzystanie z tej strony może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub za przestępstwo.

  • Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są do dostarczenia dalszych informacji ale oznaczają one, że popieramy te strony internetowe. My nie ponosimy odpowiedzialności za treści na tych stronach internetowych.

  • Użytkownik zobowiązuje się nie przedkładać nielegalnych treści na tej stronie, i zgadza się ostrzec właściciela tej stron internetowych poprzez kontakt z administratorem strony, jeśli widzisz jak inni użytkownicy to robią.

  • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy zdefiniowanych przez nas jako nieprzyzwoite lub "nie na miejscu" bez poinformowania o tym autora tego komentarza. 

Prosimy zapoznać się również z naszą polityką prywatności.


Życzymy przyjemnego korzystania ze strony www.rezerwisci.eu