Jw 3115 Wrocław 3 Korpus Obrony Powietrznej Kraju

Jednostki wojskowe

Lista jednostek wojskowych dodanych przez rezerwistów.
Jeśli nie ma jednostki w której służyłeś to masz możliwość jej dodania. W tym celu musisz wejść w menu szukaj .